Pracovnich podminek a teploty

Porucha člověka je druhem psychologické degenerace, kde důležité strany jsou hluboce zakořeněné a zdravé vzorce vztahů s životním prostředím, což znemožňuje společnosti jednat jako obecně uznávané normy. Zdrojem jakéhokoliv typu poruchy mohou být zkušenosti, které se naučili nejen v dětství, ale i v pozdějším životě, strach nebo dokonce nedostatek základních životních potřeb.

hluboce zakořeněných osobních charakteristik, které jsou navíc u soudu značně překresleny na vhodné rysy zdravého člověka,nedostatek schopnosti přizpůsobit se případu - to znamená, že známá role v několika různých případech bude uložena přesně jediným způsobem,Ukázalo se, že všechny vložené prvky nejsou v systému přijímání reality, ale navíc v úspěchu výzkumu a emocí ve vztahu k sobě i následným typům. Je proto zaveden a je pociťován hlavně v místě kontaktu s novými lidmi, kteří jsou v úspěchu lidí s poruchami osobnosti často vadní,rysy osoby s poruchami tvoří obecný vzor jiné, odlišné osobnosti, a nejsou to individuální chování vyplývající z toho, že se ocitají v atraktivní situaci.

Lze rozlišovat mnoho způsobů poruch osobnosti, od těch, kteří se prezentují s výzvou, že jsou sami, přes naprosto neškodné, nasměrovat nové typy na rány. Níže jsou uvedeny některé z nejprestižnějších typů duševních poruch:

schizoidní osobnost - osoba používající tento model poruchy osobnosti je často dojem mimořádně těžké a nezaměstnané osoby, která se nachází ve svém vlastním světě. Na prvním setkání tohoto modelu se zdá, že člověk je velmi vzdálený a plný, dokonce i několik empatických. Jeho myšlenky jsou velmi originální a / nebo velmi originální. Duševní stav schizoidního člověka bude kromě vybavení také jasný; tento muž bude pokračovat ve vhodném a snadném stylu oblékání, někdy excentrickém, nikdy se nebude řídit módou nebo obecně uznávaným zákonem toho, co se zdá. Důvody pro rozvoj poslední poruchy nejsou přesně známy nebo definovatelné. Někteří vědci trvají na tom, že jsou způsobeni nadměrnou péčí o rodiče v malém věku lidské bytosti, jiní naopak. Psychiatři zakládají svou diagnózu na pacientově setkání s takovými rysy, jako je nedostatek nebo malá léčba práce uspokojující vlastní potěšení, emocionální chlad, nedostatek zájmu jak o chválu, tak o názor, protože je jediný a nedostatek ochoty změnit současnou úroveň.emocionální úzkost - jsou dány dva typy lidí s emocionálním stresem: rychlý typ a hraniční tvar. U lidí s oběma typy dysfunkcí lze pozorovat velkou impulsivitu bez důvodu následků, rychlý výbuch neomezeného hněvu, hyperaktivity nebo podrážděnosti. Oba typy emočních šoků však mají značný rozdíl. Impulzivní člověk nemá kontrolu nad emocemi a chováním, které se vyskytuje hlavně v extrémních situacích, navíc si stěžuje na zdravé duševní napětí. Hraniční, na druhou stranu, je nebezpečným odvětvím emocionální poruchy, protože skákání nálady u ženy trpící poslední duševní poruchou je tak náhlé a náhle, že v některých případech usilují o sebevraždu.Obavy - tento model poruchy je pro čtenáře poměrně jednoduchý a populární. To znamená, že trpící člověk se bojí. A jeho strach může vytvořit doslova každou věc života a obsahující předměty. Důsledkem je uznání kvality a jevů, které organizují úzkost u pacientů, kteří v nejatraktivnějším případě vedou pouze k objektům v sociální činnosti, v nejkratší a dokonce k sebevraždě či agresi namířené proti jiným ženám. Cítí se pocity fobií, jako jsou arachnofobie, homofobie, klaustrofobie, ba dokonce i pediofobie (strach z panenek, tri-ideofobie (strach z 13 a pedofobie (strach z dětí nebo dokonce i aerofobie (strach ze vzduchu.závislost - nejde o různé závislosti. Osoba s funkční poruchou je jednoduše závislá na této osobě. Neví, jak se vyrovnat bez pomoci každého kolem sebe, umožňuje cizincům používat rozhodnutí relevantní pro pacientovu novost v bytě, není si vědoma rozhodování, je subjektivní a příliš submisivní.

Zákon existuje, že ve skutečnosti existuje člověk, který může být nazýván zdravým srdcem s přirozeným srdcem. Pokud se však určitá část přestane znepokojivě zveličovat, je daleko k naší mysli získat názor psychiatra.